© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Ring og få en snak med os - det koster ikke noget.

Forretningsbetingelser

Vore forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver, medmindre andet er aftalt.


Opgaven

Vi har ansvaret for, at en sag løses juridisk korrekt. Opgaven løses som regel på baggrund af de informationer, som vi har modtaget for klienten og de øvrige oplysninger, som vi bør tilvejebringe. Vi aftaler som regel ved kontraktskrivning med klienten et løsningsmodul, som beskriver den opgave, som vi skal løse, hvilke oplysninger den løses på baggrund af og hvornår vi forventer, at opgaven er færdig.


Honorar

Afregning af vor assistance sker inden for de retningsliner, som vi fastlægger med klienten. Dette betyder, at honoraret fastsættes efter den tid, som vi kommer til at bruge på sagen, det ansvar, som er forbundet med sagen og endelig det resultat, som vi kommer til at opnå. Endelig bestræber vi os på kun at yde værdiskabende rådgivning.

Vi fakturerer for vor konsulentbistand i forhold til hvilken opgave vi skal løse for vores klient, og typisk deler vi beløbet op i forhold til hvilken opgave det drejer sig om. I forhold til hvilken assistance klienten har valgt deles betalingsbetingelserne op. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.


Ophavsret

Klienten får de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, vi producerer til sagen, men vi har og beholder de egentlige ophavs- og andre immaterielle rettigheder.

Brug af website

Det er vil være muligt i fremtiden på vort website for kunder at logge ind i et særligt forum, hvor det er muligt at få oplysninger om blandt andet tidsregistreringer, faktureringer og udvalgte dokumenter. Tidsregistreringer kan være foreløbige og gøres til genstand for intern revision. Såfremt klienter uploader dokumenter til vort website, har klienten ansvaret for, at disse dokumenter er virusfri. Klienter bør endvidere sikre sig, at downloadede dokumenter ikke er skadelige selvom vi bestræber os på, at alle dokumenter på vort website er virusfri.


Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi har modtaget fra klienter eller har modtaget om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt eftersom Go2Sweden er pålagt tavshedspligt.


Ansvar

Vi er ansvarlige for vor bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk, svensk og EU rets almindelige regler. Vi har ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.


Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk, svensk og EU ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske eller svenske domstole i forhold til hvor kunden er bosat i tilfælde af hvornår tvisten indbringes.

Disse forretningsbetingelser er gældende fra 1. januar 2003

 • Børn

 • Forældre

 • EU lande

Det kan vi:

 • Bolig i Malmø

 • Bolig i Landskrona

 • Ægtefælle

 • På besøg

 • Arbejde

 • Selvstændig

 • Investor

 • Uddannelse

 • Ægteskab

 • Skilsmisse

 • Asyl

 • Erhverv

Adresse 

Skøjtevej 27E

DK-2770 Kastrup

Danmark

Kontakt

Tlf: +45 39 18 24 64

Fax: +45 39 18 24 65

E-mail: info@go2sweden.dk